Psaltirea

„Psaltirea în tâlcuirile Sfinţilor Părinţi”

Cuviosul Eftimie Zigabenul, Sfântul Nicodim Aghioritul

Editura Egumeniţa


PSALMUL 23

Psalm al Iui David, al uneia din sâmbete.


Acest psalm este al uneia din sâmbete, adică prooroceşte despre ziua duminicii întru care a înviat Domnul, că pe aceasta şi Evangheliştii au numit-o arătat una a sâmbetelor. însă psalmul acesta duce şi către sfârşit, şi pentru înălţarea Domnului.


1. Al Domnului este pământul şi plinirea lui,


„Atunci, zice, s-a făcut parte a Domnului după apropiere tot pământul, cu toate cele ce le cuprinde, când Domnul sculându-Se din mormânt în ziua cea numită cu numele Domnului, S-a arătat ucenicilor Săi şi a zis: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ” (Mt. 28: 18). Că, din ziua aceea, pământul s-a făcut al Domnului, care pământ mai-nainte era stăpânit de demoni. Deci pretutindeni şi în toate părţile pământului, după ce propovăduirea Evangheliei a alergat până la marginile lumii…

View original post 1,237 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s