Psaltirea

„Psaltirea în tâlcuirile Sfinţilor Părinţi”

Cuviosul Eftimie Zigabenul, Sfântul Nicodim Aghioritul

Editura Egumeniţa

PSALMUL 23


4.Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima,


După ce mai sus Proorocul a alcătuit cuvântul în chip întrebător, aici dă răspuns. Prin mâini a arătat faptele, iar prin inimă a arătat gândurile şi cugetările, deci zice că: „Cel ce se va sui în muntele Domnului şi va sta în locul cel sfânt este cel care şi faptele le are neprihănite – căci se zice că cel nevinovat este fără prihană – şi cugetările curate, iar cel ce nu se află în acest fel să nu se suie în muntele Domnului, nici să stea în locul cel sfânt al Lui, chiar de s-ar socoti el cumva vrednic de a se sui şi a sta”. Insă vezi, o cititorule, cum le-a unit David împreună pe amândouă, atât faptele bune, cât şi cugetările cele curate, pentru…

View original post 2,003 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s