MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU CERE PATRIARHULUI BARTOLOMEU RECUNOAŞTEREA SINODULUI FOTIAN DIN 879-880 CA AL VIII-LEA ECUMENIC


PELERIN ORTODOX

MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU CERE PATRIARHULUI BARTOLOMEU

RECUNOAŞTEREA SINODULUI FOTIAN DIN 879-880 CA AL VIII-LEA ECUMENIC

SCRISOAREA

MITROPOLITULUI SERAFIM DE PIREU CĂTRE

PATRIARHUL ECUMENIC

 

          Înaltpreasfinţitul SERAFIM, Mitropolit de Pireu a trimis Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic, domnului domn BARTOLOMEU următoarea scrisoare:

         

          DIN SFÂNTA MITROPOLIE

          MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU

          În Pireu, 29 februarie 2012

 

          Sanctităţii Sale,

          Arhiepiscopului

          Constantinopolului – Noua Romă

          şi Patriarhului Ecumenic

          Domnului meu, kyr BARTOLOMEU

          În FANAR

         

Preadumnezeiescule şi Preacinstite Stăpâne,

         

          Plin de evlavie, cu nesfârşite simţăminte de dragoste filială şi cu neîncetată recunoştinţă faţă de Preacinstita Voastră Sanctitate, care în multe rânduri şi în multe chipuri se luptă pentru bunăstarea Bisericii Universale Ortodoxe de pretutindeni [textual: „de sub cer”], vin să-mi exprim smerit cuvintele filiale de felicitare pentru minunata alocuţiune patriarhală a Sanctităţii Voastre cu prilejul întronizării Înaltpreasfinţitului Mitropolit de Prusa, kyr…

View original post 1,136 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s