În sfinţii lui Dumnezeu sunt întruchipate toate virtuţile


Sfântul Ioan de Kronstadt

Au existat pe pământ din rândul sfinţilor care au bineplacut lui Dumnezeu oameni departe văzători care cunoşteau gândurile de taină ale inimilor. Oare Maica lui Dumnezeu să nu ne cunoască totdeauna gândurile, Maica lui Dumnezeu în Care, s-a sălăşluit în veacuri nesfârşite Ochiul atotvăzător – Dumnezeu însuşi?!

Pântecele sfinţilor este iubirea de oameni, binele, mişcarea spre milostenie şi compasiunea faţă de toţi. Poate oare pântecele Maicii lui Dumnezeu să nu fie iubirea de oameni, nici mişcarea spre milostenie? Nu! Ea este ocean de milă şi mărinimie.

în sfinţii lui Dumnezeu sunt întruchipate toate virtuţile: în cuvioşi – fecioria şi răstignirea cărnii împreună cu patimile şi poftele ei; în cei fără de arginti – neagonisirea banilor (potrivnică iubirii de arginti); în mucenici – nepăsarea faţa de trup şi faţa de viaţa însăşi; în drepţi – dragostea de dreptate, în general; în Preasfânta Fecioară de-Dumnezeu-Născătoarea – dragostea de curăţie feciorelnică, smerenia, ascultarea…

View original post 13 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s