Lumineazã-mi Doamne calea


Lumineazã-mi  Doamne calea

Lumineazã-mi Doamne calea
Sã vãd incotro s-apuc
Ingerului meu de pazã
Bucurie sã-i aduc.

Lumineazã-mi Doamne gândul
Sã pot sã invãt si eu
Tainele mãririi Tale
Bunul nostru Dumnezeu!

Lumineazã-mi Doamne fapta
Ca s-o pot inobila
Si smeritã s-o pot duce
Unde este voia Ta!

Lumineazã-mi Doamne cordul,
De pãcate dezmembrat
Si patrunde-n el iubire
Sã stea Iisus asezat!

Lumineazã-mi Doamne viata
Sã simt fericirea Ta
Sã nu mai stiu depãrtarea
Dorul sã-l alin cumva!

Lumineazã-mã Tu Doamne,
Cã-ntunericul e greu,
Crucea sã o port in spate
Luminatã Doamne!
Eu

Judecata Ta, o Doamne,
Luminatã s-o port eu,
Ca fecioara cea-nteleaptã
Mirelui cântând mereu!

Advertisements
Image | This entry was posted in proprii si personale. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s