Cuvânt al Sf. Grigorie de Nyssa la Sfintele Paști (INTEGRAL)


Mergând, învăţaţi toate neamurile...

Cuvânt al Sf. Grigorie de Nyssa la Sfintele Paști

– rostit în data de 21 aprilie 379 –

Partea I

Partea a II-a

        Hristos, Dumnezeu,  astăzi a înviat! El, Cel nepătimaș, Cel nemuritor, Care nu a pătimit din trebuință, nici nu S-a pogorât din ceruri silit,  nici Învierea a găsit-o ca pe o neașteptată și nesperată facere de bine, ci cunoscând sfârșitul tuturor lucrurilor, așa a potrivit și începutul. Având în ochii dumnezeirii cunoștiința celor ce vor fi și văzând încă înainte de a veni din ceruri și tulburarea oamenilor, și învârtoșarea lui Israil, și pe Pilat stând la judecată, și pe Caiafa rupându-și veștmântul, și pe norodul răzvrătit întărâtându-se, și toate ce vor să vină avându-le înscrise prin cunoștință, nu a zăbovit să dea omului harul, nici nu a îndepărtat iconomia! Ci precum cei ce-l văd pe un bolnav târât de șuvoi, deși știu că pietrele duse de apă…

View original post 57 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s