Spunând adevărul


Slavă Lui Dumnezeu pentru Toate

Ci fie Dumnezeu socotit adevărat, iar tot omul, mincinos, aşa cum este scris: “Ca Tu să Te îndreptăţeşti întru cuvintele Tale şi Tu să biruieşti atunci când vei face judecata.” (Romani 3:4)

 Fiecare–şi va bate joc de prietenul său; adevărul nu–l vor grăi, limba lor s’a învăţat să spună minciuni; de năpăstuit au năpăstuit, (Ieremia 9:5)

 +++

 Sfântul Pavel îi sfătuieşte frecvent pe primii creştini să “spună adevărul”. Pare cam ciudat la prima vedere – negreşit a spune adevărul este atât de evident că nu ar mai avea nevoie să fie menţionat. Că a spune adevărul pare evident este adevărat – dar oamenii se angajează în minciuni tot timpul. De ce este aşa de important să spui adevărul?

Dacă ne gândim la rostirea adevărului în termini pur morali, ca o chestiune simplă de bine şi rău, importanţa sa poate fi uşor ascunsă. “Minciunile albe”, abateri mici de la adevăr pe…

View original post 521 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s