CUVÂNT ORTODOX

Din clipa în care cineva, crezând în Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi în învierea Lui, are această convingere că Domnul Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând, din acea clipă este gata pentru o viaţă nouă, pentru o viaţă în care se mărturiseşte învierea. Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani are cuvinte în care se arată taina schimbării omului prin Botezul creştin. Şi anume, în capitolul al 6-lea al Epistolei către Romani spune Sfântul Apostol Pavel că noi ne-am făcut una cu El, o tulpină ne-am făcut cu Mântuitorul prin Botez, în moartea Lui şi în învierea Lui. Botezul creştin este taina morţii cu Domnul Hristos, taina morţii omului vechi şi taina învierii omului nou. “Precum Hristos a înviat din morţi prin mărirea Tatălui, aşa şi noi să umblăm întru înnoirea vieţii” (Romani 6, 4) zice Sfântul Apostol Pavel.

View original post 1,228 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s