Daily Archives: April 30, 2012

Identitate


Identitate

Ca sã-ti pictez portretul
As vrea sã te cunosc
Identitate sumbrã
Ocultã si strãinã.

Din mãri iesit-ai tulbur
Acoperit de spume
Toiag vãrgat in mâna
Cuprinsã de mânie.

Nu erai palid, rece,
Nici rosu si aprins
Ci cãldicel in toate
Si atât de necuprins.

Persoana ta se pare
E-o multiplicitate
De-abisuri nentelese
Si de duplicitate.

Si ochii mei amarnic
Cãutarã sã te vadã
Caci intelesul tainic
In neguri stã sã cadã.

Continue reading

Posted in proprii si personale | Leave a comment