Identitate


Identitate

Ca sã-ti pictez portretul
As vrea sã te cunosc
Identitate sumbrã
Ocultã si strãinã.

Din mãri iesit-ai tulbur
Acoperit de spume
Toiag vãrgat in mâna
Cuprinsã de mânie.

Nu erai palid, rece,
Nici rosu si aprins
Ci cãldicel in toate
Si atât de necuprins.

Persoana ta se pare
E-o multiplicitate
De-abisuri nentelese
Si de duplicitate.

Si ochii mei amarnic
Cãutarã sã te vadã
Caci intelesul tainic
In neguri stã sã cadã.

This entry was posted in proprii si personale. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s