Sfântul Ioan de Kronstadt

Ne rugam toţi în fiecare zi sau în zilele de duminică şi sărbătoare în biserică? Nu! Toţi cei ce se roagă cu sârguinţă primesc însă de la Dumnzeu mare şi bogată milă, milostivire, iertarea păcatelor pentru Jertfa cea nesangeroasa, adusă pe altar, sfinţire, izbăvire de întristare, pace în suflet, întărire în credinţă şi în tot lucrul bun.

Este oare cu putinţă să părăsească cineva casa lui Dumnezeu, Părintele îndurărilor şi Dumnezeu a toată mângâierea [ 2 Co 1, 3], de la Care vine de sus, toată darea cea bună [Iac 1, 17]? Atunci de ce oare mulţi nu merg la biserică, iar alţii merg foarte rar? De ce fug de biserică? Ce spuneţi de copiii care fug din casa părintească?

Cei ce intra în biserică şi stau în ea în timpul dumnezeieştilor slubje au nevoie de auz duhovnicesc. Cine are urechi de auzit, să audă [Mt 13, 9]

View original post 27 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s