Alexandru Valentin Crăciun

A.V.: Părinte profesor, voiam să vă întreb, mai mult retoric, dacă nu cumva apocatastaza rămâne o taină. Este un proiect, o dorinţă, un suspin al creaţiei după Dumnezeu şi al lui Dumnezeu pentru creaţie – ca TOŢI să fie una! Totuşi, e foarte greu, teologic vorbind, să „soluţionezi” o asemenea chestiune. Rămâne o taină…

Pr. Ion Buga: Dar ce nu e taină pe lume?!

A.V.: Din nefericire, noi avem tendinţa să dăm „soluţii”, „verdicte absolute”… să clasăm, să împărţim… aici e marea ispită.

Pr. Ion Buga: Aşa a făcut Adam. Adam a vrut să rezolve problema „pe bucăţele”. Dumnezeu îi propusese imensitatea, taina, minunea fără dimensiuni. Că nu există o „dimensiune” a minunii. De aceea îi spune: „Din TOŢI pomii poţi să mănânci, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci…” [Geneza 2,16-17]. Ori, el se mărgineşte, se reduce singur. Ştiinţa, chiar ştiinţa teologică a făcut mari…

View original post 3,181 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s