Sfântul Ioan de Kronstadt

Dacă doriţi să vedeţi chipul Bisericii noastre Ortodoxe în toată cereasca sa strălucire, citiţi tot corpusul cărţilor de cult în care se cuprind dumnezeieştile slujbe şi veţi vedea ce minunat aşezământ pe pământ este ea, nu omenesc, ci dumnezeiesc! În ce strălucire, în ce măreţie, în ce frumuseţe dumnezeiască sunt înfăţişate aici chipul plin de bunătate al lui Iisus Hristos, al Preacuratei Sale Maici, al sfinţilor îngeri.

Cât de deplin, de înţelept şi în ce lumină sunt închipuite toate nenorocirile, ispitele stricăcioase care fac omenirea să se piardă în păcate, toată neputinţa şi păcătoşenia noastră. Iar, pe de altă parte, toată credinţă, nădejdea, nevoinţele, dragostea de Dumnezeu şi de aproapele a tuturor sfinţilor, desăvârşirea lor, cu ajutorul harului dumnezeiesc dat prin Biserică şi dobândit de ei, mântuirea lor, biruinţa asupra lumii şi diavolului, rugăciunile lor lucrătoare pentru noi! O, minunată, făcătoare-de-viaţă şi dumnezeieasca Ortodoxie! Îţi văd chipul tău luminos!

Dacă…

View original post 92 more words

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s