Daily Archives: January 25, 2013


Originally posted on Taina Căsătoriei:
Ev. Marcu 10, 17-27 În vremea aceea, ieşind Iisus în drum ca să plece, a alergat cineva către El şi, îngenunchind înaintea Lui, L-a întrebat, zicând: Învăţătorule bun, ce să fac ca să…

Posted in Uncategorized | Leave a comment


Originally posted on Taina Căsătoriei:
Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan Cap. 3 3. Şi oricine şi-a pus în El nădejdea, acesta se curăţeşte pe sine, aşa cum Acela curat este.

Posted in Uncategorized | Leave a comment


Originally posted on Taina Căsătoriei:
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru Cap. 5 7. Lăsaţi-I Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment