Taina Căsătoriei

În vremea aceea, ieşind Iisus în drum ca să plece, a alergat cineva către El şi, îngenunchind înaintea Lui, L-a întrebat, zicând: Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa cea veşnică? Iar Iisus i-a răspuns: pentru ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai singur Dumnezeu. Ştii poruncile: să nu fii desfrânat, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, să nu înşeli, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Dar acela, răspunzând, a zis: Învăţătorule, acestea toate le-am păzit din tinereţile mele. Iar Iisus, privind la el cu drag, i-a zis: încă una îţi mai lipseşte: de-te de vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer; apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează Mie. Dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a plecat mâhnit, pentru că avea multe avuţii. Iar Iisus, uitându-se în jur, a…

View original post 106 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s