Taina Căsătoriei

din “Chipul nemuritor al lui Dumnezeu”

Pr. Dumitru Staniloae

Editura Mitropoliei Olteniei – 1987

Omul e mânat la grăirea către altul şi la trebuinţa de a răspunde grăirii altuia, de grăirea Cuvântului către el prin altul.

Auzind pe altul grăindu-i, aude pe Cel ce-i grăieşte prin acela, fără să-l confunde pe ultimul cu Primul; şi trebuie să-i răspundă altuia pentru că aude Cuvântul dumnezeiesc grăindu-i prin acela.

Dar aceasta se întâmplă când în el s-a trezit cunoştinţa şi simţirea că în acela grăieşte Cuvântul. în acest caz, dialogul între oameni este un mijloc de maximă conştientizare a lor. în acest caz, cuvântul celuilalt e simţit ca mijloc de venire a Domnului la el şi cel ce ascultă acel cuvânt mulţumeşte Domnului. Şi nu se mai simte acum numai un om lângă el, ci simte prin el îndreptată spre sine atenţia Domnului şi puterea Lui, dar şi porunca Lui de-a…

View original post 2 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s