Daily Archives: February 13, 2013


Originally posted on Taina Căsătoriei:
Din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Epistola către Tit, Epistola către Filimon ale Sfântului Apostol Pavel” Editura Nemira, 2005 „Îmbrăţişează, zice, pe Priscila şi pe Acvila.” Aceştia sunt aceia pe care…

Posted in Uncategorized | Leave a comment