Psalmul 100


Psalmul 100

PSALMUL 100 Al lui David.

l. Mila şi judecata Ta voi cânta ţie, Doamne. 2. Cânta-voi şi voi merge, cu pricepere, în cale fără prihană. Când vei veni la mine? 3. Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în casa mea. 4. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urât. 5. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; pe cel rău, care se depărta de mine, nu l-am cunoscut. 6. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. 7. Cu cel mândru cu ochiul şi nesăţios cu inima, cu acela n-am mâncat. 8. Ochii mei sunt peste credincioşii pământului, ca să şadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. 9. Nu va locui în casa mea cel mândru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu va sta înaintea ochilor mei. 10. În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce lucrează fărădelegea.

Advertisement
This entry was posted in despre psalmi, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s