A fi om nu înseamnă numai a avea mâini şi picioare de om


Taina Căsătoriei

Sfântul Ioan Gură de Aur, despre cea mai tulburătoare istorie biblică

Sfântul Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai renumiţi tâlcuitori ai Scripturii prin rigoarea exegezei lui, oferă în Comentariul la Iov o meditaţie profundă asupra celei mai tulburătoare istorii biblice.

Iov este prezentat ca atletul desăvârşit al lui Dumnezeu, în confruntarea cu puterile răului dezlănţuite prin îngăduinţa lui Dumnezeu. În faţa nenorocirilor, Iov rămâne neclintit în credinţă, dar în sufletul său se nasc întrebări metafizice cu privire la soarta omului în faţa unui Dumnezeu neînţeles, ceea ce face ca drama lui Iov să capete o valoare universală, înfăţişând spectacolul unei suferinţe general umane.

View original post 994 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s