Pocăinţa aduce sufletul la bunătatea cea dintâi


Sfântul Ioan de Kronstadt

Negrăit de mare este mila lui Dumnezeu, ea putând schimba prin pocăinţă inimile noastre rele în bune, pe cele mânioase în blânde, pe cele iubitoare de sine în iubitoare de Dumnezeu, pe cele desfrânate în cuminţi, pe cele iubitoare de agoniseală în unele neiubitoare de agoniseală, pe cele leneşe în râvnitoare, pe cele trufaşe în smerite, pe cele iubitoare de desfătări în înfrânare, pe cele moarte în vii. Aceasta e o minune actuală, o prefacere, o nouă existenţă şi înnoire! Pentru aceasta, să dăm slavă Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt Cel de-viaţă-făcător.

Cine are nevoie să se pocăiască: noi sau Domnul, înaintea Căruia ne căim? Fireşte nu Domnul, ci noi, păcătoşii, vinovăţi faţă de El, necontenit cu fapta, cu cuvântul şi cu gândul. Noi avem nevoie să restabilim neîncetat comuniunea cu Dumnezeu, neîncetat surpată. Dacă vom rupe această comunicare vitală, sfântă şi fericită cu…

View original post 174 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s